Đồ ăn với sốt miso (Mực, bạch tuộc, cá ngừ)

Đồ ăn với sốt miso (Mực, bạch tuộc, cá ngừ) - ぬた和え (イカ、タコ、マグロ)-  Nuta ae (ika, tako, maguro)