Đồ muối chua các loại (Lươn nướng, Mực, Bạch tuộc)
Đồ muối chua các loại (Lươn nướng, Mực, Bạch tuộc)  - 酢の物(うなぎ、イカ、タコ) -  Su no mono (unagi, ika, tako)