Đồ nhắm với đậu lên men của Nhật ( Cá ngừ, cá trắng, mực)

Đồ nhắm với đậu lên men của Nhật ( Cá ngừ, cá trắng, mực) - 納豆和え(マグロ,白身,イカ - Natto ae (maguro, shiromi, ika)