EBI FURAI SET
EBI FURAI SET
1. Salad
2. Kim chi
3. Trứng hấp hải sản
4. Món kho theo ngày
5. Tôm sú chiên xù 
6. Cơm
7. Soup
8. Tráng miệng