SANMA SHIO YAKI SET
SANMA SHIO YAKI SET
1. Salad
2. Kim chi
3. Trứng hấp hải sản
4. Món kho theo ngày
5. Cá thu đao nướng muối
6. Cơm
7. Soup
8. Tráng miệng