SHASHIMI MORIAWASE SET
SHASHIMI MORIAWASE SET
1. Salad
2. Kim chi
3. Trứng hấp hải sản
4. Món kho theo ngày
5. Cá sống tổng hợp
6. Cơm
7. Soup
8. Tráng miệng