Sò biển với đậu lên men Nhật

Sò biển với đậu lên men Nhật - 海鮮納豆和え - Kaisen natto ae