TORI TERI YAKI SET
TORI TERI YAKI SET
1. Salad
2. Kim chi
3. Trứng hấp hải sản
4. Món kho theo ngày
5. Đùi gà nướng sốt teri
6. Cơm
7. Soup
8. Tráng miệng